Народностният облик на Кирило-Методиевският език. Към тълкуването на понятието Свой Язык в "Пролога" на Йоан Екзарх към превода му на "Небеса" от Йоан Дамаскин

Елемент

Заглавие

Народностният облик на Кирило-Методиевският език. Към тълкуването на понятието Свой Язык в "Пролога" на Йоан Екзарх към превода му на "Небеса" от Йоан Дамаскин

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Константин Мечев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 1-8.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

XXXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 1702

Име на изданието

Език и литература

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

"Богословие"; Пролог на Йоан Екзарх към "Богословие"

Колекции

„Народностният облик на Кирило-Методиевският език. Към тълкуването на понятието Свой Язык в "Пролога" на Йоан Екзарх към превода му на „Небеса“ от Йоан Дамаскин“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 15 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43444