За какво говори мълчанието. Делото на Кирил и Методий във византийската историография от IX и X век

Елемент

Заглавие

За какво говори мълчанието. Делото на Кирил и Методий във византийската историография от IX и X век

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Константин Мечев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
19 май

Страници

с. 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.; 3.9.Византия и Кирило-Методиевото дело

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

АБВ

Забележки

Програма К-К-Ф

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„За какво говори мълчанието. Делото на Кирил и Методий във византийската историография от IX и X век“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43438