1. "Българин родом..." 2. Свидетелствува патриарх Евтимий

Елемент

Заглавие

1. "Българин родом..." 2. Свидетелствува патриарх Евтимий

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Константин Мечев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
13 окт.

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

АБВ

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Българската църква и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„1. „Българин родом. “ 2. Свидетелствува патриарх Евтимий“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43432