Да се следи разума. Първата славянска теория на превода

Елемент

Заглавие

Да се следи разума. Първата славянска теория на превода

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

С Матхаузерова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
24 май

Страници

с. 10-11.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.5.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Е 81

Име на изданието

За буквите

Забележки

Анотации

Формулирана от Йоан Екзарх

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Йоан Екзарх - Теория на превода

Колекции

„Да се следи разума. Първата славянска теория на превода“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43396