Вековни връзки

Елемент

Заглавие

Вековни връзки

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Максим, Патр. Бълг

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
21 ян.

Страници

с. 1.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.; 6.3.

Годишнина

XII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 123

Име на изданието

Църковен вестник

Забележки

Анотации

Приветствие по случай откриването на Бълг.-рус. симпозиум в чест на 1140-годишнината от рожд. на св. Климент Охридски и на 1150-год. от рожд. на св. Наум Охридски / 25.XI.1980

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Българската църква и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Вековни връзки“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43388