Българската църква и българската книжовност

Елемент

Заглавие

Българската църква и българската книжовност

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Максим, Патриарх Български

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
май

Страници

с. 4.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 6003

Име на изданието

Плиска, Мадара, Преслав

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Българската църква и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Българската църква и българската книжовност“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43387