Jos jedna glagoljska versija legende o sv. Aleksiju

Елемент

Заглавие

Jos jedna glagoljska versija legende o sv. Aleksiju

Езикова група

Латиница

Език на изданието

ср.

Код на изданието

Автор

B Grabar

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1982- 1983

Страници

p. 85- 102.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

XXXII - XXXIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 9578

Име на изданието

Slovo

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Jos Jedna Glagoljska Versija Legende O Sv. Aleksiju“. , 1983, , 1983, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43365