Вековна и все млада

Елемент

Заглавие

Вековна и все млада

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Дмитрий С Лихачов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981.
24 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Вековна и все млада“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43363