Русско- болгарские философские связи / X - XVII вв /

Елемент

Заглавие

Русско- болгарские философские связи / X - XVII вв /

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Под ред В. Абрамов

Местоиздаване, Издателство

Москва АН СССР-Ред.-изд. отд.

Година на издаване

1989

Страници

400 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Библиография - с. 364 - 399

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Русско- болгарские философские связи / X - XVII вв /“. Москва АН СССР-Ред.-изд. отд, 1989, Москва АН СССР-Ред.-изд. отд, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43349