Научноизследователска, книгоиздателска и преводаческа дейност

Елемент

Заглавие

Научноизследователска, книгоиздателска и преводаческа дейност

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Стоян Радев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 169 - 223.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 562511

Име на изданието

Българистика, българознание, наука за България

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Научноизследователска, книгоиздателска и преводаческа дейност“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43309