Спомени за творци на словото

Елемент

Заглавие

Спомени за творци на словото

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

1К; 2Б

Автор

Стефан Попвасилев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София; София Бълг. писател

Година на издаване

1989

Страници

480 с.; с. 393 399.; с. 400 - 404.; с. 405 - 411.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 567489

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Стефан Попвасилев

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Спомени за творци на словото“. София; София Бълг. писател, 1989, София; София Бълг. писател, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43302