Из неизвестна гръцка служба на Седмочислениците (ХV в)

Елемент

Заглавие

Из неизвестна гръцка служба на Седмочислениците (ХV в)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1990
май

Страници

с. 7.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

2.3.; 7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ В 6002

Име на изданието

За буквите

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Св. Седмочисленици - Извори

Колекции

„Из неизвестна гръцка служба на Седмочислениците (ХV в)“. , 1990, , 1990, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43281