Творци на македонската литература IX-XVIII век

Елемент

Заглавие

Творци на македонската литература IX-XVIII век

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

макед.

Код на изданието

Автор

Георге Поп-Атанасов; Илиjа Велев; Маj Jакимовска-Тошик

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Скопjе Институт за македонска литература

Година на издаване

2004

Страници

349 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Ученици на Кирил и Методий

Колекции

„Творци на македонската литература IX-XVIII век“. Скопjе Институт за македонска литература, 2004, Скопjе Институт за македонска литература, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43280