Забележителни паметници на българската писмена култура

Елемент

Заглавие

Забележителни паметници на българската писмена култура

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Куйо Куев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
20 ян.

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Подпис: Атанас Дишев. Интервю за съдържанието и значението на ръкописите

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Забележителни паметници на българската писмена култура“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43266