Философска мисъл във Физантия

Елемент

Заглавие

Философска мисъл във Физантия

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Николай Кочев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.9.Византия и Кирило-Методиевото дело

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Византия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

Ph Malingoudis Byzantina XI 1982 p. 446-447

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Философска мисъл във Физантия“. ,, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43251