Erotapokriseis Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература

Елемент

Заглавие

Erotapokriseis Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Анисава Милтенова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

София Дамян Яков

Година на издаване

2004

Страници

574 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Жанрове в старобългарската литература

Колекции

„Erotapokriseis Съчиненията от кратки въпроси и отговори в старобългарската литература“. София Дамян Яков, 2004, София Дамян Яков, 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43229