Строители на духовни мостове. Без Изток и Запад

Елемент

Заглавие

Строители на духовни мостове. Без Изток и Запад

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Илия Пехливанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 34 - 35.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 2019

Име на изданието

Родолюбие

Забележки

Анотации

За развитието на старобългаристиката в Япония

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Строители на духовни мостове. Без Изток и Запад“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43206