В началото беше Преслав

Елемент

Заглавие

В началото беше Преслав

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Илия Пехливанов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
4 окт.

Страници

с. 13.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.4.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5299

Име на изданието

Антени

Забележки

Анотации

Международен симпозиум "Преславска книжовна школа", състоял се в Шумен

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„В началото беше Преслав“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43201