Международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Доклади. Кирилометодиевистика

Елемент

Заглавие

Международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Доклади. Кирилометодиевистика

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

^аСофия

Година на издаване

1989

Страници

с. 300 - 306.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

КМНЦ

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Павлина Петрова

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1986 г. Доклади. Кирилометодиевистика“. ^аСофия, 1989, ^аСофия, 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43200