Програма Константин-Кирил Философ Библиографска справка

Елемент

Заглавие

Програма Константин-Кирил Философ Библиографска справка

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Зл. Янева; Ив. Колева

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Кърджали ОСК (Окр. библиотека Кърджали)

Година на издаване

1981

Страници

28 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, кирило-методиевски

Колекции

„Програма Константин-Кирил Философ Библиографска справка“. Кърджали ОСК (Окр. библиотека Кърджали), 1981, Кърджали ОСК (Окр. библиотека Кърджали), 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43194