За античния принос във формирането на старобългарската култура

Елемент

Заглавие

За античния принос във формирането на старобългарската култура

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Овчаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989

Страници

с. 32 - 37.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.1.

Годишнина

XXXI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / Б 5572

Име на изданието

Археология

Забележки

Рез. на фр. език

Анотации

Критика на становището на А. Милчев

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„За античния принос във формирането на старобългарската култура“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43189