Бележки върху украсата на две глаголически евангелия

Елемент

Заглавие

Бележки върху украсата на две глаголически евангелия

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Лиляна Мавродинова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2004

Страници

с. 34-44

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

XXVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Евангелие - Преписи; Палеографско и археографско проучване на славянски ръкописни паметнииц

Колекции

„Бележки върху украсата на две глаголически евангелия“. , 2004, , 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43183