Balkanistica

Елемент

Заглавие

Balkanistica

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2000

Страници

p. 105-112.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.6.

Годишнина

13

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Anisava Miltenova

описание на тома

Предметна рубрика

Преводи на Методий - Библия

Колекции

„Balkanistica“. , 2000, , 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 25 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43165