Цветя за България: Стихове

Елемент

Заглавие

Цветя за България: Стихове

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

митрополит Иларион

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2005

Страници

200 с.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Българската църква и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Цветя за България: Стихове“. , 2005, , 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43155