Прослава на първоучителите

Елемент

Заглавие

Прослава на първоучителите

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Слав Хр Караславов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
24 май

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 1085

Име на изданието

Раб. дело

Забележки

Стихотворение

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирил и Методий в художествената литература; Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Прослава на първоучителите“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43149