Дълбоки корени

Елемент

Заглавие

Дълбоки корени

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Димитър Овчаров

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1989
12 май

Страници

с. 3.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 4431

Име на изданието

Народна култура

Забележки

Анотации

Средновековните бълг. рисунки-графити от Плиска и Преслав

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Дълбоки корени“. , 1989, , 1989, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43139