Неизмеримо духовно богатство

Елемент

Заглавие

Неизмеримо духовно богатство

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Александър Йорданов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
11 юни

Страници

с. 6.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 3129

Име на изданието

Лит. фронт

Забележки

Разговор с Матея Матеич и Предраг Матеич за работата им в областта на българистиката

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Прослава на Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Неизмеримо духовно богатство“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43136