Jезик Теодосиjевог житиjа светог Саве у препису Монаха Марка из ХIV века Докторска дисертациjа.Филозофски факултет у Новом Саду

Елемент

Заглавие

Jезик Теодосиjевог житиjа светог Саве у препису Монаха Марка из ХIV века Докторска дисертациjа.Филозофски факултет у Новом Саду

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

ср.

Код на изданието

Автор

Н Драгин

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2005

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-методиевска традиция в Сърбия

Колекции

„Jезик Теодосиjевог житиjа светог Саве у препису Монаха Марка из ХIV века Докторска дисертациjа.Филозофски факултет у Новом Саду“. , 2005, , 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43129