Европа, Кирилицата и Йордан Радичков

Елемент

Заглавие

Европа, Кирилицата и Йордан Радичков

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Д Дел' Агата

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2005

Страници

с. 12-19.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

8.2.

Годишнина

10

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Българистика = Bulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирилица

Колекции

„Европа, Кирилицата и Йордан Радичков“. , 2005, , 2005, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 21 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43126