Византинистика и българистика

Елемент

Заглавие

Византинистика и българистика

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Йоханес Ирмшер

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 41-44.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.9.Византия и Кирило-Методиевото дело

Годишнина

V

Съставител

Географски понятия

Византия

Сигнатура

НБКМ / А 17411

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Византинистика и българистика“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43124