Зографското евангелие

Елемент

Заглавие

Зографското евангелие

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Анастасия Икономова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981
26 май

Страници

с. 8.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / В 5835

Име на изданието

АБВ

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Зографско евангелие

Колекции

„Зографското евангелие“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43115