Sb. praci Filoz. fak. Brnenske univ. R. jazykovedna

Елемент

Заглавие

Sb. praci Filoz. fak. Brnenske univ. R. jazykovedna

Езикова група

Латиница

Език на изданието

чеш.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1988

Страници

p. 30-37.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.1.

Годишнина

XXXVII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 6172

Име на изданието

Забележки

За периода 1951-1988 г

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Библиографии, Кирило-Методиевски

Колекции

„Sb. Praci Filoz. Fak. Brnenske Univ. R. Jazykovedna“. , 1988, , 1988, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43114