Архаизмы и неологизмы в лексике Супральской рукописи

Елемент

Заглавие

Архаизмы и неологизмы в лексике Супральской рукописи

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Димитър Дунков

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Науч. ръководитель Раля Цейтлин

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1986

Страници

217 л.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/Д 1081

Име на изданието

Забележки

Защитена в АН СССР. Инст. по славянознание и балканистика. Москва, 13 май 1986. Утв. от ВАК с прот. щ16 от 14.11.1986. Машинопис

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Супрасълски сборник

Колекции

„Архаизмы и неологизмы в лексике Супральской рукописи“. , 1986, , 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43094