Изв. АН СССР. Серия лит. и яз.

Елемент

Заглавие

Изв. АН СССР. Серия лит. и яз.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1986

Страници

с. 483-492.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XLV

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ А 2063

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Л Димитриев

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„ и яз“. , 1986, , 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 24 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43086