Византийско-болгарские отношения в 966-969 г.

Елемент

Заглавие

Византийско-болгарские отношения в 966-969 г.

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

С. А Иванов

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1981

Страници

с. 88-101.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.9.Византия и Кирило-Методиевото дело

Годишнина

XLII

Съставител

Географски понятия

Византия

Сигнатура

Име на изданието

Византийский временник

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Византийско-болгарские отношения в 966-969 г“. , 1981, , 1981, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43080