Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in...

Елемент

Заглавие

Die Dogmatik des Johannes von Damaskus in...

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Weiher Eckhard

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Weiher (Freiburg i. Br)

Година на издаване

1987

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.9.Византия и Кирило-Методиевото дело

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Византия

Сигнатура

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

Татяна Мострова Образцово издание на "Догматиката" на Йоан Дамаскин Palaeobulgarica XV 1991 1стр. 117-119 НБКМ / А 17411

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Die Dogmatik Des Johannes Von Damaskus in. “. Weiher (Freiburg i. Br), 1987, Weiher (Freiburg i. Br), 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43078