Bulgarian von Atertum bis 1878

Елемент

Заглавие

Bulgarian von Atertum bis 1878

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Assen Tschilingirov

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Leipzig

Година на издаване

1987

Страници

p. 166-172.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

3.9.Византия и Кирило-Методиевото дело

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Византия

Сигнатура

НБКМ / 536556

Име на изданието

Забележки

с. 166, 170, 172 - за Охрид; с. 169 - за Климент Охридски; с. 172 - за княз Борис

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Assen Tschilingirov

описание на тома

Предметна рубрика

Византия, България и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Bulgarian Von Atertum Bis 1878“. Leipzig, 1987, Leipzig, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43075