Bulgarien von Alterum bis 1878

Елемент

Заглавие

Bulgarien von Alterum bis 1878

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Assen Tschilingirov

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Leipzig

Година на издаване

1987

Страници

p. 119-165.; p. 173-215.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 536556

Име на изданието

Забележки

с. 129, 133, 146, 152, 159 - Симеон; с. 133, 140, 157, 159, 172, 175 - покръстването и княз Борис I; с. 137, 145, 165 - Константин-Кирил Философ и Методий; с. 139, 145 - Кл. Охридски; с. 140, 145, 152 - Константин Презвитер; с. 145 - Ч. Храбър; с. 175 - Княз Борис I; с. 183 - Климент Охридски; с. 213 - Константин-Кирил Философ и Методий

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Assen Tschilingirov

описание на тома

Предметна рубрика

Българската държава и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Bulgarien Von Alterum Bis 1878“. Leipzig, 1987, Leipzig, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43074