Bulgarien von Altertum bis 1878

Елемент

Заглавие

Bulgarien von Altertum bis 1878

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Assen Tschilingirov

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Leipzig Prizma - Verlag

Година на издаване

1987

Страници

346 p.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 536556

Име на изданието

Забележки

Bibliogr. p. 344-346

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

ill.

описание на тома

Предметна рубрика

Българската държава и Кирило-Методиевото дело; Българската църква и Кирило-Методиевото дело

Колекции

„Bulgarien Von Altertum Bis 1878“. Leipzig Prizma - Verlag, 1987, Leipzig Prizma - Verlag, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43073