Mons Athos Minor/Малката Света гора Международна научна конференция (Жеравна, 2-5 септември 2004 г.)

Елемент

Заглавие

Mons Athos Minor/Малката Света гора Международна научна конференция (Жеравна, 2-5 септември 2004 г.)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Анета Димитрова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2004

Страници

с. 112-118

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.; 1.2.3.Научни форуми, засягащи Кирило-Методиевската проблематика

Годишнина

XXVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Юбилейни тържества и научни форуми

Колекции

„Mons Athos Minor/Малката Света гора Международна научна конференция (Жеравна, 2-5 септември 2004 г.)“. , 2004, , 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43035