Вячеслав Михайлович Загребин (31. 10. 1942 - 09. 10. 2004)

Елемент

Заглавие

Вячеслав Михайлович Загребин (31. 10. 1942 - 09. 10. 2004)

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

рус.

Код на изданието

Автор

Владимир Алексеев; Екатерина Крушельницкая

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2004

Страници

с. 100-102

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XXVIII

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Palaeobulgarica

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Кирило-Методиевската традиция в Русия

Колекции

„Вячеслав Михайлович Загребин (31. 10. 1942 - 09. 10. 2004)“. , 2004, , 2004, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43013