Dobrudza. Etudes etno-culturelles

Елемент

Заглавие

Dobrudza. Etudes etno-culturelles

Езикова група

Латиница

Език на изданието

фр.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Sofia

Година на издаване

1987

Страници

p. 115-145.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Мурфатлар

Сигнатура

НБКМ / 540481

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

Е Манова Реф. бюлетинь болг. науч. л-ры. История, археология и етнография XXXI 1987/88 1 p. 25 НБКМ / Б 5573

uri

Илюстрации

Kazimir Popkonstantinov

описание на тома

Предметна рубрика

Басарабски (Мурфатларски) надписи от първата половина на X в.

Колекции

„Dobrudza. Etudes Etno-Culturelles“. Sofia, 1987, Sofia, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/43001