Gattung und Narration in dsn alteren slavischen Literaturen

Елемент

Заглавие

Gattung und Narration in dsn alteren slavischen Literaturen

Езикова група

Латиница

Език на изданието

нем.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Wiesbaden

Година на издаване

1987

Страници

p. 185-205.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / А 8151

Име на изданието

Gattung und Narration in den alteren slavischen Literaturen

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Wolf-Heinrich Schmidt

описание на тома

Предметна рубрика

Старобългарска литература - IX-XI в.

Колекции

„Gattung Und Narration in Dsn Alteren Slavischen Literaturen“. Wiesbaden, 1987, Wiesbaden, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42988