11 май - молитвен ден на България

Елемент

Заглавие

11 май - молитвен ден на България

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Филипина Бондокова

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2000
10-16 май

Страници

с. 1, 2.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

7.

Годишнина

X

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Аз-Буки

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Честване на паметта на Кирил и Методий и на техните ученици в църквата

Колекции

„11 май - молитвен ден на България“. , 2000, , 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 ноември 2023 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42982