Dymitr Lichaczow (1906-1999)

Елемент

Заглавие

Dymitr Lichaczow (1906-1999)

Езикова група

Латиница

Език на изданието

пол.

Код на изданието

Автор

Eliza Malek

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

2000

Страници

p. 157-158

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

1.2.2.

Годишнина

XLIX

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

Име на изданието

Slavia Orientalis

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Dymitr Lichaczow (1906-1999)“. , 2000, , 2000, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 16 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42973