Dаs Christentum in Bulgarien und aut der ubrigen Balkanhabinsel in der Spatantike und im Fruhen Mittealter

Елемент

Заглавие

Dаs Christentum in Bulgarien und aut der ubrigen Balkanhabinsel in der Spatantike und im Fruhen Mittealter

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Wien

Година на издаване

1987

Страници

p. 313-320.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

5.3.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ / 551984

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Elissaveta Mussakova

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Dаs Christentum in Bulgarien Und Aut Der Ubrigen Balkanhabinsel in Der Spatantike Und Im Fruhen Mittealter“. Wien, 1987, Wien, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42970