Euchologium Sinaiticum. XIth century Manuscript. Vol. 1-2

Елемент

Заглавие

Euchologium Sinaiticum. XIth century Manuscript. Vol. 1-2

Езикова група

Латиница

Език на изданието

англ.

Код на изданието

Автор

Thomas Lysaght

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Eigenverlag, Copiraight by Parlament of New Zeland

Година на издаване

1987

Страници

XVIII, 63 p.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Синай

Сигнатура

БАН / I 19875

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

S Parenti Orientalia christiana Periodica LIV 1988 2 p. 497-499 БАН/арх/ДФР262

uri

Илюстрации

описание на тома

Vol. 1 Thomas Lysaght Engllish Translation with Introduktion and Commentary Eigenverlag, Copiraight by Parlament of New Zeland 1987 XVIII, 63 p.; Vol. 2 Thomas Lysaght Glagolitic Manuscript with Old Church Slavonic Cirilic Text Eigenverlag, Copiraight by Parlament of New Zeland 1987 423 p.

Предметна рубрика

Синайски евхологий

Колекции

„Euchologium Sinaiticum. XIth Century Manuscript. Vol. 1-2“. Eigenverlag, Copiraight by Parlament of New Zeland, 1987, Eigenverlag, Copiraight by Parlament of New Zeland, 1987, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 12 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42966