Загадките на един надпис

Елемент

Заглавие

Загадките на един надпис

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Павел Георгиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

25 окт. 1986

Страници

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.4.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/В 4926

Име на изданието

Народно дело

Забележки

Анотации

За най-старата българска черква край с. Равна, варненски окр

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Епиграфика, старобългарска

Колекции

„Загадките на един надпис“. ,, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 5 март 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42964