Употребата на б = щ и шт = шт в Асеманиевото евангелие

Елемент

Заглавие

Употребата на б = щ и шт = шт в Асеманиевото евангелие

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Владимир Георгиев

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

Година на издаване

1986

Страници

с. 193-216.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

4.3.2.

Годишнина

XXXVI

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ Б 3206

Име на изданието

Български език

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

описание на тома

Предметна рубрика

Асеманиево евангелие

Колекции

„Употребата на б = щ и шт = шт в Асеманиевото евангелие“. , 1986, , 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42962