Международен конгрес по българистика. Т.2. Пленарни доклади. 1

Елемент

Заглавие

Международен конгрес по българистика. Т.2. Пленарни доклади. 1

Езикова група

Кирилица

Език на изданието

бълг.

Код на изданието

Автор

Редактор или друго лице с авторска отговорност

Местоиздаване, Издателство

С

Година на издаване

1986

Страници

с. 7-23.

Описание на серията

ISBN

Систематичен код

6.1.

Годишнина

Съставител

Географски понятия

Сигнатура

НБКМ/ 524840

Име на изданието

Забележки

Анотации

Рецензия

uri

Илюстрации

Владимир Георгиев

описание на тома

Предметна рубрика

Колекции

„Международен конгрес по българистика. Т.2. Пленарни доклади. 1“. С, 1986, С, 1986, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/42960